Eerste blog

Eerste blog

Symbool-taal. Op 21-9-20 september kreeg ik dit symbool opgeleverd! Voor mij spreekt uit het beeld van het geweldloosheidsteken of peace sign kernachtig wat ik wil zeggen.