Het boek gaat in op de GC-methode van Rosenberg en parallelle visies in het kader van transformatie naar Emotionele Volwassenheid.
Deel  1.   The Roadtrip Back Home. Een menselijke wereld door Geweldloze- of Verbindende Communicatie (GC). 
                  Hoe werkt het vijf-stappen geweldloze communicatiemodel?
Deel  2.   Waarom Geweldloze Communicatie verstevigen met kennis en training van de psyche en het menselijke brein?   
Deel  3.  
Hoe werkt GC verstevigd door drie visies uit de moderne psychologie, die ingaan op vroegkinderlijke trauma en de gevolgen voor het volwassen leven?
Deel  4.   Waarom GC verstevigen met Roots! biografisch werken met het unieke levensverhaal?   
Deel  5.   Parallelle visies in het kader van GC en de transformatie naar Emotionele Volwassenheid

  • Overzicht van overeenkomsten en verschillen van de behandelde visies gericht op de vijf stappen en hun valkuilen
  • Een individuele basistraining en vervolgtraining in vijf sessies.
  • Het aanbod aan individuele trainingen van vijf sessies gebeurt in de Praktijk voor het geweldloos gesprek in Leiden.

Prognose publicatie: Valentijnsdag, 14-2-2021

Aankondiging: boek publicatie!
Op Valentijnsdag, 14 februari 2021 verschijnt mijn boek: Geweldloze Communicatie verstevigd met visies uit de moderne psychologie en neuropsychologische mindfulness.

Work in progress …
Mijn boek zit nu in de fase van professionele co-reader feedback en doelgroep co-reader feedback en wordt goed ontvangen.
Het is nu work in progress om het verder te kneden tot aangenaam leesbaar voor veel lezers. Het boek gaat in op kennis & training in de vijf stappen van het geweldloze communicatiemodel: waarnemen, gevoelens, behoeften, verzoeken en (zelf)mededogen en hun valkuilen verstevigd met visies uit de moderne psychologie en neuropsychologische mindfulness. Ook is er een werkboek in de maak, dat als ondersteuning zal dienen in de individuele Basistraining in 5 sessies.

Het boek beoogt een professioneel stuk te zijn, gebaseerd op in eerste instantie een niet wetenschappelijke visie: Geweldloze Communicatie. Met de respondenten zal een enquêteformulier worden doorgenomen aan het begin en aan het einde van de vijf individuele sessies. De enquête is gericht op een bijdrage leveren aan versteviging aan de effectiviteit van het Geweldloze Communicatiemodel van Rosenberg. Als GC-beoefenaar is mijn intentie om vanuit regie en ruimte het eindredactie proces te plannen en te bewaken samen met co-readers en mijn schrijfcoach en uitgever. In verband met timing van een boekpublicatie is de datum gekozen van 14 februari 2021, Valentijnsdag. 

Aanbod van een basistraining en een vervolgtraining
De mogelijkheid voor deze individuele online-training van vijf sessies wordt vanaf 1 maart 2021 aangeboden.

‘Elke vorm van kritiek, elk oordeel, elke ‘diagnose’ of uiting van woede is in feite de tragische uiting van een onvervulde behoefte.’
  M. Rosenberg

Welk probleem kan met de training worden opgelost?
Contact en communicatie vinden we als volwassene allemaal heel erg belangrijk. Communicatie is een manier van verbinding maken. Meer dan ooit wordt taal daarvoor gebruikt. Er zijn redenen waarom communicatie stroef verloopt, zowel bij de zender als de ontvanger. Soms kan de ander iets zeggen of doen wat ons doet denken aan een onveilige situatie uit het verleden, onze jeugd bijvoorbeeld, zonder dat we ons dat beseffen. Ons brein is zo ingericht dat het aanslaat bij gemeend gevaar en dat beïnvloedt de manier waarop we waarnemen. We reageren dan niet altijd even effectief.

Met deze training worden handreikingen geboden om op een oprechte manier te communiceren

  • Het leert je het vijf-stappen geweldloze communicatiemodel toepassen: zintuiglijk waarnemen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen) en de valkuilen transformeren: interpreteren en oordelen.
  • Het leert je aandacht te hebben voor het menselijke brein en de amygdala-gijzeling (vechten, vluchten en bevriezen), want deze slaat toe vanuit triggers van het onbewuste deel van onze psyche.
  • De laatste 20-30 jaar is er meer bekend geworden over: zintuiglijk waarnemen, gevoelens, behoeften en verzoeken en de valkuilen. Dit zijn handreikingen om deze stappen steviger toe te passen.
  • De training gaat in op de intentie van geweldloosheid in spreken en luisteren.
  • De training gaat in op transformatie naar de staat Emotionele Volwassenheid. Dit gaat gepaard met transformatie van angst, schaamte, schuld, boosheid, verwarring en pijn (emotioneel en fysiek) en lijden. En met het cultiveren van: innerlijke vrede, vervulling, plezier, geluk en genieten.


Wat is het resultaat van de training?
Aan het eind van de training heb je de sleutel in handen waarmee je echt contact met kunt maken en de verbinding oprecht kunt aangaan.