Over mijzelf en mijn instrumentschap

Mijn naam is Tara Bartelsman-Rosenbach. Ik word blij van de begrippen: eigenheid, authenticiteit en gave. Ik heb passie voor geweldloosheid en voor verbindend communiceren. In mei 2006 trok ik een sprintje naar de telefoon en kwam ten val op het rechter deel van mijn bekken op een houtenvloer. Ik was over de ernstige pijn, die direct na het valincident ontstond, optimistisch gestemd en dacht “Ik werk mij eruit”. Wat ik ging merken, was dat de ernstige bekkenpijn ook overlevingsreacties uit mijn kindertijd activeerde, zoals vechten, vluchten en bevriezen.

Sinds de zomer van 2006 leef ik samen met Jan, de grote liefde in mijn leven. Zonder zijn liefde en steun had ik mijn leven en praktijk niet kunnen uitrollen, zoals het geweldloosheids spreekwoord Ubuntu uit Afrika luidt; “ik ben omdat wij zijn”.

Het boek Geweldloze Communicatie, Ontwapenend en Doeltreffend (2006) van Marshall Rosenberg kwam in de zomer van 2006 in mijn leven. Ik had het boek verslonden en een uittreksel gemaakt voor ik in december 2006 bij het Centrum voor Geweldloze Communicatie (GC) onder leiding van Inga Teekens met een basistraining begon.
Ik was loopbaanadviseur in eigen praktijk en ik was zowel persoonlijk als professioneel geïnteresseerd. Van 2007-2008 heb ik op basis van het boek van Rosenberg en
Het Werkboek GC van Lucie Leu (2006) een trainingsprogramma ontwikkeld om aan te bieden in mijn praktijk.

Het idee om mijzelf als instrument in te zetten en dienstbaar zijn aan het leer- en trainingsproces van de ander, inspireerde me al vanaf mijn tienertijd. Het geweldloze communicatiemodel van Rosenberg gaf me handvatten om hiervan als volwassene werk te maken.

Op de boekentafel bij de basistraining GC lag het boek van Jean Jenson ‘Een zoektocht naar het ware zelf. Leren omgaan met de negatieve ervaringen uit de kindertijd’ (2007). Het boek van Jenson en haar Primaltherapie methode sprak mij bijzonder aan. Omdat er geen therapeuten waren die Jensons Primaltherapie aanboden, koos ik voor Past-Reality Integration therapie bij een ervaren PRI-therapeute. PRI is een variant van Primaltherapie van Arthur Janov en Jean Jenson. Hierdoor ging ik de meerwaarde zien om geweldloze communicatie te versterken met een vorm van westerse therapie, die aandacht heeft voor het waarnemen en de valkuilen uit het onbewuste deel van onze psyche.

In 2009 heb ik een eigen vorm ontwikkeld en juridisch vastgelegd in een i-DEPOT met een merk: MAK! De training in Mededogend Authentiek Kommuniceren (MAK!) kwam tot stand, als een applicatie van de Geweldloze Communicatie Methode van Rosenberg. Met veel plezier heb ik hierin cliënten begeleid. Van 2010 tot 2011 heb ik het Professioneel Trainingsprogramma van Past Reality Integration (PRI) bij Ingeborg Bosch gevolgd. In deze periode heb ik cliënten begeleid in PRI-therapie. In 2011 ben ik met de PRI-opleiding gestopt vanwege ernstige chronische bekkenpijn. Die verhield zich niet met het intensieve programma.

Van 2012 tot 2019 ben ik de parallellen gaan onderzoeken tussen Geweldloze Communicatie van Rosenberg en Primal therapie van Jean Jenson en een andere Primal therapie methode, de vier stappen methode van Konrad Stettbacher. Van 2008 tot 2016 heb ik als coach, therapeut en auteur gewerkt.

Vanaf 2016 heb ik mijn praktijk tijdelijk gesloten om ruimte te geven aan de afronding van mijn boek met training. Een training, die zowel autonoom vanuit het boek kan worden gedaan als in de praktijk van het geweldloos gesprek, onder mijn begeleiding. In 2018 ben ik begonnen met ‘zelfontmoetingen’ vanuit de Identiteitsgeoriënteerde Psychotraumatherapie (IoPT) van Franz Ruppert bij een IoPT-facilitator. Ik heb dit enkele jaren intensief individueel gedaan, met behulp van vloerankers. Alles wat ik daarvoor had gedaan, heeft mij geholpen te zijn waar ik was. Vanaf IoPT ben ik mijn onveilige jeugd meer gaan voelen en integreren, wat mij ruimte geeft om mijn authenticiteit in verbinding te leven. In 2020-2021 volgde ik individueel professionaliserings-sessies bij IoPT opleider Valeria Lamers in Den Haag. 2022 is het jaar van de afronding van het boek Geweldloze communicatie in de praktijk, dit nam veel tijd in beslag. Sinds midden september ben ik begonnen met het geven van de individuele training in zes sessies: geweldloze communicatie versterkt door de moderne psychologie die ingaat op vroegkinderlijke trauma’s en hechting.