• darkblurbg

Tara Bartelsman

De praktijk voor training in het geweldloos gesprek

Taal, communicatie, luisteren en spreken: dat is wat we allemaal doen en lijkt zo vanzelf ‘sprekend’.
Dat klopt, alleen bij de vraag: hoe communiceren we, hoe luisteren we, daar staan we niet echt bij stil. Daardoor kunnen we soms ook niet begrijpen waarom we ons niet gehoord of niet begrepen voelen of niet snappen waarom we niet goed overkomen. Of we raken in conflicten verzeild en voelen ons afgewezen en eenzaam. Bijvoorbeeld doordat er in ons taalgebruik vaak oordelen zitten of doordat we ons niet echt aansluiten bij wat de ander werkelijk zegt. Of dat we interpreteren, zoals: ‘hij of zij zal wel …’. In relaties met onze geliefde en kinderen, met collega’s en vrienden, is het fijn en dienstbaar om te weten hoe communicatie zo ingezet kan worden, dat daardoor begrip, nabijheid en erkenning kan ontstaan. Daardoor creëren we ruimte in onze innerlijke wereld en kunnen er in ons privéleven en in ons werk inspirerende ontmoetingen ontstaan.

En er is meer …
Geweldloze Communicatie (GC) in de vorm zoals ik deze ontwikkeld heb en aanbied, geeft je daar inzicht in en leert je ook hoe je dit op een vriendelijke, ontspannen en inspirerende manier in je dagelijkse leven kunt integreren en toepassen. Je zult verbaasd zijn te ontdekken hoe onbewust onze opvoeding en het sociale verkeer invloed uitoefenen op hoe we luisteren en spreken en waar de valkuilen zitten. Vandaar dat het ontdekken en ervaren van psychische patronen, die een heldere communicatie in de weg zitten, via bepaalde therapeutische interventies onderdeel uitmaken van dit aanbod. Omdat woorden vaak tekort schieten om onze innerlijke levens te beschrijven, maken we vaak gebruik van metaforen.
"De ijsberg" die bovenaan deze pagina is afgebeeld, is zo’n metafoor die ons helpt om onze gedeelde psyche te beschrijven in een bewust deel (5%) en een onbewust deel (95%). Veel van onze communicatie is onbewust.

Geweldloze Communicatie (GC) verstevigd met de moderne psychologie
Geweldloze Communicatie verstevigd specifiek door die psychologie die ingaat op vroegkinderlijk trauma en hechtingsdynamieken met primaire verzorgers.
Zoals Tessa Roseboom (Eerste druk, derde oplage 2019, schrijft: ‘In de eerste duizend dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven’. Wat belangrijk is om ons van bewust te zijn is dat onze hechtingsstijl stopt niet als we opgroeien. We dragen het innerlijk mee, in hoe we met onszelf en met onze partner en kind(eren) omgaan. En daar blijft het niet bij.
Onze onbewuste en nog niet verwerkte hechtingsstijl speelt ook in opleidings- en werkrelaties. In veel relaties spelen dynamieken van top-dog en underdog: ongelijkwaardigheid en machtsmisbruik. Wanneer we deze eerste imprints bewust worden, die we in onze binnenwereld en in de buitenwereld blijven herbeleven door triggers, kan het helingswerk beginnen.


Belangstelling? Bel 071-7370332 of mail naar info@tarabartelsman.nl, dan praat ik graag met je verder
Mocht het je aanspreken om te onderzoeken waar jouw kracht en valkuilen liggen in communicatie en hoe je dit verder kunt verstevigen en integreren, dan ben je mij aan het juist adres. Je kunt mij bellen op mijn avondspreekuur op maandagavond: van 19:00-20:00 uur.

Aankondiging: de publicatie van mijn boek!
Op Valentijnsdag, 14 februari 2021 verschijnt mijn boek: Geweldloze Communicatie verstevigd met visies uit de moderne psychologie en neuropsychologische mindfulness. Lees verder bij: Boekpublicatie.

Aanbod van een basistraining en een vervolgtraining
Vanaf 1 maart 2021 kun je de individuele online-trainingen van vijf sessies boeken.
Lees verder bij: aanbod trainingen.

© Tara Bartelsman. Lees verder bij: mijn blog over symbooltaal.© Tara Bartelsman.
Lees verder bij: mijn blog over symbooltaal.