• darkblurbg

Tara Bartelsman

De praktijk voor het Geweldloos Gesprek

Welkom op de website van de praktijk voor het Geweldloos Gesprek

Luisteren en spreken, dat is wat we allemaal doen en het lijkt zo vanzelfsprekend. Alleen bij de vraag: hoe we luisteren en spreken, daar kunnen we onbewust aan voorbij gaan. Hierdoor kan het zijn we niet begrijpen waarom we ons niet gehoord of begrepen voelen en niet snappen waarom we niet helder overkomen. Of dat we in een conflict verzeild raken en ons afgewezen en eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat er in ons taalgebruik interpretaties en oordelen zitten. Bij een interpretatie kunnen we bijvoorbeeld denken ‘hij of zij zal wel …’ vaak gevolgd door een oordeel, wat zich uitdrukt in het denken in goed en fout. Het gevolg hiervan is dat we niet echt aansluiten bij wat de ander werkelijk zegt. In onze relaties met onze partner, kind(eren), familie, collega’s, vrienden en vriendinnen is het effectief om te weten hoe we onze communicatie zo kunnen inzetten dat er verbinding, begrip, nabijheid en erkenning kan ontstaan. Waardoor er in ons persoonlijk- en werkend leven inspirerende ontmoetingen kunnen ontstaan.

En er is meer …
Geweldloze communicatie van Rosenberg in de vorm zoals ik deze verder heb ontwikkeld en aanbied, geeft je hierin inzicht en leert je ook hoe je dit op een vriendelijke, ontspannen en inspirerende manier in het dagelijkse leven kunt integreren en toepassen.
De behoefte om noch onszelf noch de ander te schaden wordt het geweldloosheidsprincipe genoemd. De regel houdt in dat we stoppen onszelf en anderen te schaden, niet alleen in woorden, maar ook in daden en onze gedachten. Belangrijke mensen uit onze recente geschiedenis die vaak in één adem worden genoemd met geweldloosheid zijn Ghandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Etty Hillesum, Viktor Frankl en Edith Eva Eger. Ook wordt het boeddhisme vaak genoemd als bron van inspiratie.

Rosenberg gaat in zijn werk in op de spirituele visie van geweldloosheid. Hij gebruikt geweldloosheid om te verwijzen naar ons natuurlijk vermogen tot mededogen wanneer geweld niet langer het hart beheerst. Rosenberg schrijft: ‘hoewel we onze wijze van communiceren misschien niet als gewelddadig ervaren, zijn onze woorden vaak kwetsend en pijnlijk voor anderen of voor onszelf’ (2006, 18). 

Ook kunnen we verbaasd zijn te ontdekken hoe onbewust onze opvoeding en het sociale verkeer invloed uitoefent op hoe we luisteren en spreken en waar de valkuilen zitten. Vandaar dat het ontdekken en ervaren van psychische patronen, die een heldere communicatie in de weg zitten, via bepaalde therapeutische interventies onderdeel uitmaken van dit aanbod. Omdat woorden vaak tekortschieten om onze innerlijke levens te beschrijven, wordt gebruikgemaakt van het coaching tool de metafoor van ‘de ijsberg’ die op deze website is afgebeeld. Deze metafoor helpt ons om onze gedeelde psyche te beschrijven in een bewust deel (5%) en een onbewust deel (95%). Voor geweldloze communicatie is het van belang dat veel van onze communicatie onbewust is.

Geweldloze communicatie versterkt met de moderne psychologie
Geweldloze communicatie kan op een eigentijdse wijze worden versterkt door de moderne psychologie, die ingaat op vroegkinderlijk trauma's en hechtingsdynamieken met ouders en primaire verzorgers. ‘Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Vroeger werd gedacht dat zij niets voelden, nu weten we dat ervaringen in de moederschoot tijdens het geboorteproces of in de eerste levensjaren zo overweldigend kunnen zijn, dat het hen traumatiseert. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen door nog niet verwerkte psychische patronen van de moeder en vader, door complicaties bij de bevalling, een abortuspoging, verwaarlozing en door zuigelingenzorg, die aan de wezenlijke gevoelens van een kind voorbijgaan’ (Ruppert, 2014). Zoals Tessa Roseboom schrijft: ‘In de eerste duizend dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven’ (2019). Wat belangrijk is om ons van bewust te zijn, is dat onze copings- of hechtingsstijl niet vanzelf stopt als we opgroeien. We dragen het innerlijk mee in hoe we onbewust met onszelf en met anderen omgaan. Wanneer we deze neurale imprints bewust worden, die we in onze binnen- en in de buitenwereld blijven herbeleven door triggers en stevige stress, kan het helingswerk beginnen.

Neem contact op
Mocht het je aanspreken om te onderzoeken waar jouw kracht en valkuilen liggen in communicatie, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Je kunt mij mailen of bellen via onderstaande gegevens. Laat je naam en telefoonnummer achter dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

Telefoonnummer: 071-7370332
E-mailadres:
info@tarabartelsman.nl

Aankondiging: de publicatie van mijn boek!
In november 2022 verschijnt mijn boek: Geweldloze communicatie in de praktijk.
Transformatie door de moderne psychologie die ingaat op vroegkinderlijke trauma en hechting.
Het boek wordt gepubliceerd door uitgeverij Elikser: https://www.elikser.nl/
Lees verder bij: Boekpublicatie.

Aanbod
Vanaf oktober 2022 kun je de individuele training van zes sessies boeken.
Lees verder bij: Aanbod trainingen.© Tara Bartelsman. Lees verder bij: mijn blog over symbooltaal.© Tara Bartelsman.