Vanaf september 2020 bied ik zes trainingen aan van ieder 5 Sessies
In verband met het publiceren van mijn eerste boek: Geweldloze Communicatie, een methode voor dagelijks contact voor volwassenen, zijn er nog enkele maanden te gaan in de afronding van de voorbereiding om trainingen aan te bieden.

Welk probleem kan met de training worden opgelost?
Contact en communicatie vinden we als volwassene allemaal heel erg belangrijk. Communicatie is een manier van verbinding maken. Meer dan ooit wordt taal daarvoor gebruikt. Er zijn redenen waarom communicatie stroef verloopt, zowel bij de zender als de ontvanger. Soms kan de ander iets zeggen of doen wat ons doet denken aan een onveilige situatie uit het verleden, onze jeugd bijvoorbeeld, zonder dat we ons dat beseffen. Ons brein is zo ingericht dat het aanslaat bij gemeend gevaar en dat beïnvloedt de manier waarop we waarnemen. We reageren dan niet altijd even effectief.
‘Elke vorm van kritiek, elk oordeel, elke ‘diagnose’ of uiting van woede is in feite de tragische uiting van een (oude) onvervulde behoefte.’ M. Rosenberg

Met deze training worden handreikingen geboden om op een zuivere manier te communiceren
Het leert je het Geweldloze Communicatie Model toepassen met als focus: zintuiglijk waarnemen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen) en de valkuilen transformeren: interpreteren en oordelen.

 • Het leert je aandacht te hebben voor het menselijke brein en de amygdala-gijzeling (vechten, vluchten en bevriezen) want deze slaat toe vanuit het onderbewuste.
 • De laatste 20-30 jaar is veel meer bekend over: zintuiglijk waarnemen, gevoelens, behoeften en verzoeken en de valkuilen. Dit zijn aanknopingspunten om de 5 Stappen effectiever te herkennen en toe te passen
 • De training gaat in op zuiver spreken en echt te luisteren
 • De training gaat in op transformatie naar de staat Emotionele Volwassenheid of Bevrijding. Dit gaat gepaard met transformatie van angst, schaamte, schuld, boosheid, verwarring en pijn (emotioneel en fysiek) en lijden. En met het cultiveren van: vrede, vervulling en genot.


Wat is het resultaat is van de training?
Het resultaat van de training is ervaring met de 5 Stappen van het Geweldloze Communicatie Model en het Geweldloos Contact ABC. Aan het eind van de training heb je de sleutel in handen waarmee je echt contact met kunt maken en de verbinding oprecht kunt aangaan.

Voor wie zijn de trainingen interessant?
Deze Trainingen zijn bedoeld voor iedere volwassene die geïnteresseerd is in contact en communicatie, gericht op oprechte verbinding en wil leren dat oprecht vaardig te doen. Innerlijk, met partners, kinderen, vrienden en collega’s. Doorgaans hoger opgeleiden vrouwen en mannen die al bezig zijn met zelfontwikkeling en mindfulness. Het is bijzonder interessant voor ouders die met elkaar in liefde willen leven en hun baby graag liefdevol willen begeleiden. Voor geliefden die hun vroege hechtingsstijl herkennen en willen transformeren in plaats doorgaan het op elkaar te projecteren. Voor leerkrachten, trainers, coaches die hier affiniteit mee hebben. Voor mensen die zich bezig houden met veranderingsprocessen en conflicthantering. Voor bedrijven die dit soort trainingen wil aangaan: van directie tot teams en afdelingen. 

Bij iedere Training zit een Werkboek met instructies voor de training.
Het Werkboek is gericht op het effectief leren toepassen van het Geweldloze Communicatie Model.
Deze worden ofwel via een website ofwel in het boek aangeboden.
Ook zit bij de Training een enquêteformulier, gericht op het bijdragen aan een onderzoek over wat als effectief worden ervaren. Dit als onderdeel van een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van het Geweldloze Communicatiemodel gecombineerd met de Dieptepsychologie van Freud et al (het onbewuste, verdringing, ontkenning) en de Neuropsychologische mindfulness.

Zes Trainingen
Het gaat om individuele trainingen van steeds 5 sessies van 2 uur

Training 1.  Geweldloze Communicatie gecombineerd met de dieptepsychologie van Freud e.a. en de neuro-psychologische mindfulness
Omdat het Geweldloze Communicatie Model parallellen kent met psychologische theorieën en met neuro-psychologische mindfulness, kan het als nuttig worden ervaren om deze verschillende invalshoeken te bestuderen en vergelijken. Hiermee wordt beoogd om de cursist tot een grondige zelfreflectie te laten komen. De focus in de het leren van het Geweldloze Communicatie Model zit op: zintuiglijk waarnemen en de bijbehorende valkuilen. Hierbij kunnen we ontdekken dat er direct gevoelens en behoeften geraakt worden. De fysieke- of sensomotorische verwerking wordt uitgelicht evenals het driedelig brein.
‘Dit is een evolutionair model van de hersenen (MacLean, 1988) dat drie vastomlijnde maar geïntegreerde gebieden omvat: het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en de neocortex’. Daarnaast is er aandacht voor vroege hechting, trauma en de amygdala-gijzeling. We kunnen dit gaan ervaren door onze eigen somatische getuigenis. ‘Het gaat hierbij om het belichamen, iets begrijpen of kennen door het te ervaren via emoties en lichamelijk gevoelde beweging,
in plaats van door reflectie, analyse, gedachten of objectiviteit. Sensomotorisch omvat zowel motorische als zintuiglijke functies, bewegingen en circuits; alle soorten vijf zintuiglijke waarnemingen, bewegingen, en lichaamssensaties; het lichamelijk niveau van informatieverwerking’. (Ogden&Fisher)
De essentie in de 5 sessies zit op kennis en training van de 5 Stappen van het Geweldloze Communicatiemodel van Rosenberg (2006), met als focus zintuiglijk waarnemen en de valkuilen. De visies van Ogden&Fisher (2017) en Hanson&Mendius (2014) dienen hierbij als ondersteuning.
Kennis en Training van een Geweldloos Contact ABC past hierbij.

Training 2.  Geweldloze Communicatie gecombineerd met Primaltherapie en de neuropsychologische mindfulness
Omdat het Geweldloze Communicatie Model parallellen kent met psychologische theorieën, zoals Primaltherapie van Jean Jenson (1998) en samenhangend gedachtegoed uit de dieptepsychologie van Freud, 1915, Alice Miller, Arthur Janov en Franz Ruppert, kan het als nuttig worden ervaren om deze verschillende invalshoeken te bestuderen en vergelijken. Hiermee wordt beoogd om de cursist tot een grondige zelfreflectie te laten komen. De neuropsychologische mindfulness past hierbij ter ondersteuning. Zowel Primaltherapie van Jenson als de traumabiografie van Ruppert bieden mogelijkheden om behulp van biografisch opdrachten te werken aan de eigen unieke helingsweg. Vanuit de neuropsychologische mindfulness volgt aandacht voor de hechtingsstijl uit de eerste levensfase en de gevolgen voor de relatie- of hechtingsstijl in het latere volwassen leven (Hanson&Mendius) Aandacht vanuit deze visies gericht op bevrijding van: angst, schaamte, schuld, boosheid, verwarring en emotionele pijn en lijden. En voor het cultiveren van oorsprong, uniciteit, gave en motivatie.
De essentie in de 5 sessies zit op kennis en training van de 5 Stappen van het Geweldloze Communicatiemodel van Rosenberg (2006) gecombineerd
de 5 Stappen van heling van Primaltherapie van Jean Jenson (1998).
Kennis en Training van een Geweldloos Contact ABC past hierbij.

Training 3. Roots! Biografisch werken volgens Geweldloze Communicatie en de levenslooppsychologie van E. Erikson (1963) en hedendaagse kennis van Ned psycholoog Sietske Dijkstra, 2010.
Omdat het Geweldloze Communicatie Model parallellen kent met psychologische theorieën, zoals  de Levenslooppsychologie van Erik H. Erikson (1963) en samenhangend gedachtegoed uit de dieptepsychologie van Freud, 1915, Alice Miller, Arthur Janov en Franz Ruppert, kan het als nuttig worden ervaren om deze verschillende invalshoeken te bestuderen en vergelijken. In deze training bijzondere aandacht voor de behoefte aan: Uniciteit, authenticiteit, oorsprong
Zowel Geweldloze Communicatie als de Levenslooppsychologie gaan in op de thema’s: geweld, angst, schaamte, schuld, boosheid en verwarring. Geweld wordt zowel benaderd uit de geweldloosheidstraditie als vanuit de (levensloop)psychologie.
De essentie in de 5 sessies zit op kennis en training van de 5 Stappen van het Geweldloze Communicatiemodel van Rosenberg (2006) gecombineerd met het schrijven van het eigen levensverhaal volgens de levenslooppsychologie van Erik Erikson. Kennis en Training van een Geweldloos Contact ABC past hierbij.

Geweld in en rondom gezinnen.
‘Er wordt nog steeds langdurig over geweld gezwegen, maar er wordt ook meer dan ooit over gesproken.’ Dijkstra, 2000

Macht, geweld en gezinsrelaties.
Geweld in de privésfeer is omvangrijk en wijdvertakt. Het brengt onaangename boodschappen aan het licht die ook maatschappelijk gezien vaak verborgen en ontkend zijn (Danieli, 1998). Herhaaldelijk is in geschiedenis gebleken dat geweld dat al te dichtbij komt in de publieke opinie op een veilige afstand wordt geplaatst (Rijnaarts, 1987; Baartman, 1993) historisch gezien is het opmerkelijk dat zowel deskundigen als politicigeweld in het openbare en het persoonlijke leven vaak hebben gescheiden en daardoor geweld in gezinnen verhulden. Er zijn nog steeds serieuze kanttekeningen te plaatsen bij het beeld van het gezin als ‘een veilige haven in een harteloze wereld’(Lasch, 1977). De beslotenheid van gezinnen biedt niet alleen bescherming; ze brengt ook risico’s met zich mee. Gezinnen zijn lang niet altijd veilig en solide, maar blijken ook angstaanjagend, breekbaar en gevaarlijk te kunnen zijn. Grimmige gezinsmetaforen hebben hun entree gedaan. Daarin is het gezin voorgesteld als een ‘broedplaats van geweld, beschouwd als een ‘bootje in de storm’ (Meulenbelt en Brinkman, 1997) en is huiselijk geweld vergeleken met een ‘intieme oorloog’ die woedt in gezinnen en relaties (Van Lawick en Groen, 1998, Dijkstra 2010)

Training 4.  Geweldloze Communicatie gecombineerd met parallelle visies uit het Paleolithicum, de eerste tribes, de Axiale Periode en de Sjamanistische weg van Verlichting
Omdat het Geweldloze Communicatie Model parallellen kent met oudste getekende sporen, zoals grottekeningen en de oudste geschreven sporen uit de Axiale Periode, een periode van grote omwentelingen, kan het als nuttig worden ervaren om deze verschillende invalshoeken te bestuderen en vergelijken. Hiermee wordt beoogd om de cursist tot een grondige zelfreflectie te laten komen.

Geweldloze Communicatie gecombineerd met sporen uit de menselijke geschiedenis:

 1. Het Paleolithicum, (ca 10.000 jaar geleden) de periode van de eerste tribes en van de grottekeningen, de eerste getekende sporen van zorg, liefdevolle aandacht en mededogen. Ook voor tribale ethiek, zoals het hedendaagse Afrikaanse: Ubuntu, Ik ben omdat wij zijn. En aan de hierbij passende wijze van dialoog, zoals met de talking-stick.
 2. De Axiale Periode, (circa 3000 jaar geleden) en de eerste geschreven sporen van geweldloosheid, geweld en mededogen. Dit is de periode van de Gulden Regel van menselijkheid en verbindende communicatie, zoals het Socratisch Dialoog. (Armstrong, 2011, De Liefde, 2002, Keltner, 2009)
 3. Het Sjamanisme is een oorspronkelijk cultuur van zelfontplooiing en heeft wortels in deze vroege periode.
  Deze drie parallelle visies bieden oorspronkelijk bewustzijn onder de aandacht over de kernthema’s: geweld-geweldloosheid en mededogen. Over het ware zelf en het niet zelf, zoals ego of de neurose. En over de oeroude menselijke weg van zelfontplooiing en verlichting. (Villoldo, 2012)

De essentie in de 5 sessies zit op kennis en training van de 5 Stappen van het Geweldloze Communicatie Model van Rosenberg (2006), met als focus zintuiglijk waarnemen en de valkuilen. Deze visies uit de menselijke geschiedenis dienen hierbij als ondersteuning. Kennis en Training van het Socratisch Dialoog en een Geweldloos Contact ABC past hierbij.

Training 5.  Geweldloze Communicatie gecombineerd met het Tibbetaans boeddhisme, de wortels van mindfulness
Omdat het Geweldloze Communicatie Model parallellen kent met het Tibbetaans Boeddhisme, de wortels van de mindfulness traditie, die terug gaat naar de Boeddha. Parallellen kunnen als nuttig worden ervaren om verschillende invalshoeken te bestuderen en vergelijken. Hiermee wordt beoogd om de cursist tot een grondige zelfreflectie te laten komen. Geweldloze Communicatie gecombineerd met  het Tibbetaans Boeddhisme, wat ook naar het westen is gekomen als boeddhistische psychologie. Hierbij hoort een positief mensbeeld: we zijn van nature goed, neuroses zijn secundair. Dit wordt ook wel koning(in) in je eigen leven zijn genoemd (Chögyam Trungpa, 2011).
Vanuit een specifieke methode: Lojong, de training van de geest in zeven punten volgt aandacht voor heilzamele- en onheilzame patronen, die moeilijk te herkennen zijn en nog moeilijker om te transformeren (Wallace, Chödrön). In dit kader worden specifieke stil gestaan bij de training van de vier universele kwaliteiten of Onmetelijken: liefdevolle aandacht, mededogen, medevreugde en innerlijke evenwicht. Hier kunnen we in kennis en training ontdekken dat deze vier kwaliteiten ook een tegenvoeter of valkuil hebben die aan de geweldskant zit. Ze hebben zelfs een nabij en verre valkuil. De kernthema’s: geweld-geweldloosheid, mededogen en het ware zelf en het niet zelf spelen hierin een belangrijke rol.
Yajnavalkya was een van de grote wijzen uit de tijd van de Veda’s. Historisch ouder dan het boeddhisme en ook een expressie van dezelfde contemplatieve weg: het pad van ontwaken. ‘De wijzen en hun leerlingen verkenden de complexe menselijke geest en ontdekten het onderbewust al ver voor Jung en Freud. De wijzen waren zich terdege bewust van de instinctieve en reflexmatige neigingen van het menselijke brein, die pas sinds korte tijd worden onderzocht door neurowetenschappers. Ze stelde zich bovenal ten doel om het ware ‘zelf’, Atman, te vinden. Het ware ‘zelf’ was de bron van al deze activiteiten en kon daarom niet identiek zijn aan de gedachten en gevoelens die bepalend waren voor onze gewone en mentale psychische gewaarwordingen: ‘Je kunt de ziener van het zien niet zien, leidde de uitleg van Yajnavalkya, een van de belangrijkste vroege wijzen. De wijzen waren ervan overtuigd dat ze een vereniging met Brahman ‘het Al’ tot stand konden brengen als toegang konden krijgen de innerlijke kern van hun wezen.’ (Armstrong, 2011)
Het Tibbetaans Boeddhisme kent de best beschreven en ervaringsmatig geverifieerde weg van verlichting of ontwaken. Het ego afblussen en niet meer opnieuw ego (patronen) gaan opbouwen. Egoloosheid is dan open bewustzijn, hier en nu, met unieke karakteristieken zoals die terugkomen in de vijf boeddhafamilies. Dit zijn geestelijke of transcendente stijlen van persoonlijke ontwikkeling. (Chögyam Trungpa, 2011, Ebbens&Arends, 2017)
Aandacht voor de dharma als medicijn voor heilzame- en niet heilzame- gewoonten, waarvan ook onderdeel is: contact en communicatie. Van de Boeddha is de metafoor van de twee pijlen. Deze metafoor houdt verband met de transformatie naar Geestelijke Volwassenheid. De eerste pijl is de emotionele of fysieke pijn in het heden. De tweede pijl is de reactieve reactie, die zorgt voor lijden. De Boeddha spreekt over een geestelijke volwassenheid die door lichamelijk ongemak niet wordt ‘geraakt’. Met andere woorden: een soort standvastig geluk dat niet verstoord kan worden door ziekte, ouderdom en dood’. (T’Hooft)

Let wel het Tibbetaans boeddhisme maakt specifiek onderscheid tussen:

 • Mentaal lijden, zoals: waanidee, gehechtheid en boosheid. ‘Als diepste oorzaak voor deze onzuiverheden wordt in het boeddhisme onwetendheid of onbegrip genoemd. Hiermee wordt niet zozeer een afwezigheid van intellectuele vermogen bedoeld, maar vooral een onbewustheid of slordige, incorrecte interpretatie van wat er in ons omgaat. (Koster, 2008)
 • Fysiek lijden, zoals flagrant lijden, lijden aan verandering en lijden aan kwetsbaarheid. Hierbij hoort de boeddhistische zegswijze: “pijn is existentieel, lijden is optioneel”.

Besef over lijden is verbonden met de hoeksteen van het bestaan van alle levende wezens: “het zoeken van geluk en het vermijden van lijden”. Bij deze universele ethiek past de transformatie naar Geestelijke Volwassenheid.
De essentie in de 5 sessies zit op kennis en training van de 5 Stappen van het Geweldloze Communicatiemodel van Rosenberg (2006), met als focus zintuiglijk waarnemen en de valkuilen. Het Tibbetaans boeddhisme biedt een kader om dit te verstevigen op het gebied van contact en communicatie. Kennis en Training van het een Geweldloos Contact ABC past hierbij.

Training 6.  Geweldloze Communicatie en parallellen met gedachtegoed uit mindfulness en hogere waardentalen
Omdat het Model van Rosenberg parallellen kent met de neuropsychologische mindfulness van Hanson&Mendius en de mindfulness voor chronische pijn van: Jon Kabat Zinn en Vidyamala Burch, kan het interessant zijn om hierbij stil te staan. En omdat luisteren en spreken vanuit Geweldloze Communicatie parallellen kent met hogere waarden talen, kan het als nuttig worden ervaren om deze verschillende invalshoeken te bestuderen en vergelijken. Hiermee wordt beoogd om de cursist tot parallelle toepassingen te laten komen.
Vanuit de neuropsychologische mindfulness (Hanson&Mendius) is aandacht voor de complexiteit van het menselijke brein en Overlevingsreacties, die ons onbewust doen lijden. Opnieuw aandacht voor het knooppunt: de amygdala-gijzeling (vechten, vluchten en bevriezen). Vanuit de neuropsychologische mindfulness volgt aandacht voor de hechtingsstijl uit de eerste levensfase en de gevolgen voor de relatie- of hechtingsstijl in het latere volwassen leven. En de hersenen kunnen levenslang leren. Aandacht voor angst, trauma en vroege hechting en de gevolgen voor het volwassen leven in communicatie en contact. Aandacht voor hoe dit lijden te helen en hoe effectief te communiceren. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de metafoor van de 2 pijlen van de Boeddha en de transformatie naar Geestelijke Volwassenheid. De eerste pijl is de emotionele of fysieke pijn in het heden. De tweede pijl is de reactieve reactie, die zorgt voor lijden.
Vanuit Geweldloze Communicatie gecombineerd met mindfulness voor chronische pijn aandacht voor: “Pijn”. Rosenberg en Burch bieden 5-stappen modellen met als focus zintuiglijk waarnemen en de valkuilen. Dit wordt vervolgens uitgebreid met aandacht voor Geweldloze Communicatie als taal van hogere waarden, zoals harmonie en respect. Het kan als nuttig worden ervaren modellen van andere hogere waarden talen aanvullend te trainen, zoals die van schrijvers Hanson&Mendius, Stephen Covey en Linda Kavelin-Popov.
De essentie in de 5 sessies zit op kennis en training van de 5 Stappen van het Geweldloze Communicatiemodel van Rosenberg (2006), met als focus zintuiglijk waarnemen en de valkuilen. Deze visies dienen hierbij als ondersteuning. Kennis en Training van een Geweldloos Contact ABC past hierbij.