Over mij en mijn Pad
Mijn naam is Tara Bartelsman en ik word blij van woorden: Oorsprong, Eigenheid, Authenticiteit, Gave, Kwaliteiten. Ik zoek en maak werk van: verbinding, wezenlijk contact en dialoog. 
Vanaf mijn 10e jaar, toen ik nog op de lagere school zat, heb ik al helder voor ogen waar ik naartoe wil en streef ernaar om vanuit mijn talenten anderen te inspireren om innerlijk geluk, een betekenisvolle bijdrage op een unieke manier te vinden. Op mijn 24e,
in mijn studententijd, hbo-maatschappelijk werk aan de Karthuizer academie in Amsterdam, Kwam Abraham Maslow met zelfontplooiing en zelfrealisatie in mijn leven. Ik las het als het aller leukste studieboek. In mijn eindexamentijd heb ik mij gespecialiseerd in systemisch werken volgens Ivan Boszormenyi-Nagy. Mijn eigen achtergrond determineren en helen mijn directe inspiratie en aspiratie was. Respect voor iedereen. En tegelijk heb ik ervaren, is een vak herhaald volgen nog geen transformatie in het persoonlijk leven.

2006-2009. Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg vinden als passie, persoonlijk en professioneel 
Op mijn 41e bevond ik mij op een kruispunt in mijn leven. Ik was net een jaar weduwe van een bijzonder lieve man en rondde de Post-Hbo Coachingsopleiding bij Adriaan Hoogendijk af. Op 30 maart 2006 schrijf ik, vanuit de sfeer van mijn weduwschap, mijn Praktijk in loopbaanbegeleiding in bij de Kamer van Koophandel.

In 2006, kwam ook het boek in mijn leven van Marshall Rosenberg: Geweldloze Communicatie, ontwapend en doeltreffend
Ik kon niet meer stoppen met lezen en studeren. Ik was er dag en nacht mee bezig en besefte dat dit was wat ik wilde voor mijzelf, mijn geliefden en anderen om mij heen. Het idee om mezelf als instrument in te zetten en dienstbaar te zijn aan het leer- en trainingsproces van de ander, inspireerde me. Het Vijf stappen communicatiemodel van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg gaf me handvatten om hiervan werk te maken. Het 13-wekenprogramma uit het werkboek van Geweldloze Communicatie van Lucie Leu (2006) gaf me een duidelijk richtingsgevoel, met de wens om dit te integreren in mijn Loopbaan Coachingspraktijk, zoals in Geweldloze Communicatie oefenkringen.

In 2007 had ik reeds alles bestudeerd en authentiek in de vorm gezet als beroepsprofilering.
Ik was mijn eigen kleur en vorm in mijn praktijk aan het vinden, waarbij ik passie voel.

In 2008 heb ik een heel jaar mijn praktijk moeten sluiten vanwege een intensieve revalidatie na een val in mei 2006
Ik gleed schrijlings uit op een houten vloer, op het rechter deel van bekkenbodem. Het werd zwart voor mijn ogen. De gevolgen zijn voor invaliderend en afgrijselijk blijvend pijnlijk gebleven. Èn ik ben nooit bij de pakken neer gaan zitten. Ik heb hierin de liefde en nimmer aflatende steun in liefde en wijsheid van een geliefde en echtgenoot ervaren.
De periode 2008-2009 heb ik goed gebruikt. Zo heb ik diverse trainingen gevolgd in Den Haag, bij Authenta, onder leiding van Inga Teekens.

In 2009 heb ik een eigen vorm uitontwikkeld en juridisch vastgelegd in i-DEPOT en zelfs een merk: MAK!
Ik ben in 2009 weer mondjesmaat begonnen met werken. Mijn Training in Mededogend en Authentiek Kommuniceren (MAK!) kwam tot stand, die ik als een applicatie van het Geweldloos Communicatie model heb vastgelegd. In 2008 ben ik zelf begonnen met psychotherapie, na Jean Jensons zelfhulpmethode volgde PRI-therapie bij een senior PRI-therapeute. PRI is een variant van Primaltherapie van Arthur Janov en Jean Jenson. Hierdoor ging ik de meerwaarde zien om in Kennis en Training van het Geweldloze Communicatie Model van Marshall Rosenberg dit te verdiepen met een vorm van westerse therapie, met als focus zintuiglijk waarnemen en de valkuilen. In 2010-2011 heb ik cliënten begeleid in PRI-therapie.

2010-2011, Professioneel Trainingsprogramma Past Reality Integration (PRI) bij Ingeborg Bosch
In 2010-2011 heb ik mijn praktijk cliënten begeleid in Geweldloze Communicatie, Biografisch Werken en PRI-therapie. Ik ben in 2011 met de opleiding gestopt vanwege de pijn in mijn rechter heup, zitbot en onderrug. Het verhield zich niet met het intensieve programma.

2008, 2009, 2012-2019, schrijfwerk, een oost-west vergelijkende literatuurstudie in 6 hoofdstukken, gericht op in essentie: kennis en training van het Geweldloze Communicatie Model van Marshall Rosenberg. Ondersteund door oost-west visies. 
Van 2011-2019 heb ik mij  professioneel ontwikkeld en gespecialiseerd als Primaltherapeute volgens Jean Jenson, een Vijf stappenmethode gecombineerd met Biografische Opdrachten in een Primaltherapie-Werkboek.

Als ondernemer wil ik mijzelf de ruimte geven, als ernstig chronisch pijnpatiënt om te onderzoeken op welke categorie cliënten ik mij na 2023 het meeste wil richten
Ik heb de wens om Geweldloze Communicatie-Instrumentschap te beoefenen en mensen te blijven trainen. Met gelijkgestemde collega’s samen verder te groeien. Ik hoop collega’s te ontmoeten die wezenlijk inhoudelijk op dezelfde lijn zitten. Ik hoop een netwerk te vormen van gelijkgestemden: Geweldloze Communicatie trainers gecombineerd met een vorm van westerse psychologie, zoals Primaltherapie van Jenson en de identiteitsopstellingen (IoPT) van Franz Ruppert met de traumabiografie: het trauma van de identiteit; het trauma van de liefde en het trauma van de seksualiteit.

Profileren
Ik heb sinds februari 2006 een Praktijk in Loopbaanbegeleiding. Van 2007-2009 kwam daar Geweldloze Communicatie bij. Van 2010-2011 heb ik de therapeutische opleiding gevolgd van Past Reality Integration Methode (PRI) van Ingeborg Bosch. Vanaf juni 2019 profileer ik mij op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg gecombineerd met de westerse psychologie, Primaltherapie van Jean Jenson. Dit wordt verder onderbouwd door oost-west visies te vergelijken in het kader van transformatie naar Emotionele Volwassenheid. In de periode 2011 tot 2019 ben ik de parallellen gaan onderzoeken tussen Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg en primaltherapie van Jean Jenson. In het geval van de eerstgenoemde, richt ik mij vooral op de Vijf stappen zoals die beschreven worden in het werk van Marshall Rosenberg. Specifieker nog, alle Vijf stappen heb ik onderzocht en heb gekozen om mij te profileren op de kenmerken en valkuilen van de eerste stap: zintuigelijk waarnemen binnen het GC-communicatiemodel. De vergelijking met Primaltherapie van Jean Jenson is boeiend, omdat dit eveneens een vijf-stappenmethode is dat zich richt op correcte waarnemingen en hoe daar op te reageren. Hierbij ligt de nadruk op het momentum van afweerreacties. Ik heb in mijn praktijk tot 2015 ook een andere Primaltherapie methode gecombineerd met Biografisch Werken aangeboden met de Vierstappen van Konrad Stettbacher. Vanaf 2016 ben ik mij definitief vanuit de westerse psychologie gaan specialiseren als Primaltherapeute volgens de Vijf stappenmethode van Jean Jenson (2007). De interesse van Marshall Rosenberg en Jean Jenson delend naar angst, schuld, schaamte, boosheid en verwarring.

Een invalshoek die van zowel Marshall Rosenberg als Jean Jenson hierbij relevant is, vanwege de onbewustheid van defensieve reacties, is die van transformatie naar Emotionele Volwassenheid (Rosenberg) of Volwassen-Bewustzijn (Jenson)
Beide schrijvers noemen hierbij de transformatie van oude onheilzame defensieve reacties: angst, schuld, schaamte, boosheid en verwarring. Van Jenson is de hypothese dat dit in het verleden ook als oude pijn uit de kindertijd is gezien.

Ik ben de schrijfster van het boek: Geweldloze Communicatie: een methode voor dagelijks contact?    
Een vergelijkende literatuurstudie tussen het gedachtegoed en de methode van Marshall Rosenberg in het kader van transformatie naar Emotionele Volwassenheid en oost-west parallellen in visies. Bij dit boek breng ik ook Trainingsboeken uit om de persoonlijke training meer te ondersteunen.

In het kort
Wat centraal staat in mijn boek is de eerste stap die Marshall Rosenberg in zijn Geweldloze Communicatie Model noemt, namelijk die van zintuiglijk waarnemen. Wanneer iemand alleen op de indrukken van zijn vijf zintuigen rekent, liggen een aantal valkuilen op de loer. Deze hebben te maken met interpretaties en oordelen. Een term die in mijn werk naar voren zal komen, zijn de onderdelen van het menselijke brein en de “amygdala-gijzeling”. Na de parallellen op het gebied van zintuiglijk waarnemen worden resonerende oost-west visies vergeleken op andere onderdelen van de Geweldloze Communicatiemethodiek, kernthema’s en luisteren en spreken, vanuit parallellen met hogere waarden- of deugdentalen, zoals die van Stephen Covey en Linda Kavalin-Popov. De Trainingen worden ondersteund door trainingsmateriaal, zoals een overzicht van de Vijf stappenmethode van het Geweldloze Communicatie Model van Marshall Rosenberg ondersteund door de westerse psychologie en mindfulness.

Praktijkonderzoek wat in essentie ingaat op kennis en training van het Geweldloze Communicatie Model van Marshall Rosenberg 
Voor veel mensen kan het ondersteunend zijn om de parallellen te gaan voelen over de transformatie van: angst, schuld, schaamte, boosheid en verwarring. Dat geeft extra kracht en autonomie in de gewenste transformatie naar Bevrijding en Contact. In het Kennismakingstraject, dat zal bestaan uit 5 sessies, richt ik mij op training en begeleiding. Dit wordt ondersteund door enquêtevragen voor- en achteraf. Hierbij staat centraal dat de cliënt onderzoekt wat hem/haar het meest ondersteuning biedt om in verbinding te blijven. Daar gaat communicatie tenslotte om. Dit kennismakingstraject zal in de periode januari 2020-eind 2022 worden uitgerold. Vanuit het onderzoek is dit gericht op een herpublicatie van het boek dat ik in 2020 wil uitgeven.