Ieder van ons vecht in figuurlijke zin dagelijks voor zijn positie in de wereld, zoals gladiatoren in de oudheid in de arena letterlijk vochten voor hun leven
Elk contact kost daarbij energie; want hoe vind je de balans tussen assertiviteit en kwetsbaarheid?
In haar boek uit 2013 "De kracht van kwetsbaarheid" formuleert Brené Brown het als de moed om niet perfect te willen zijn:
‘In plaats van aan de zijlijn te blijven zitten en kritiek en adviezen te spuien, moeten we betrokkenheid tonen en onszelf laten zien. Dat is kwetsbaarheid.
En dat vraagt moed.’

Wat blijkt, onderzoek naar verbinding heeft ook te maken met schaamteonderzoek
Verbinding maken, de ruimte maken voor en het verstaan van elkaars innerlijke wereld, raakt kwetsbaarheid, schaamte en moed. Ook schrijvers zoals
Marshall Rosenberg en Jean Jenson gaan in hun Vijf Stappenmodellen in op schaamteonderzoek. Jean Jenson (Primaltherapie) heeft als hypothese dat angst, schuld, schaamte en boosheid in het verleden soms als oude pijn uit de kindertijd zijn gezien en soms als afweerreacties tegen oude pijn.

De kracht van kwetsbaar zijn in de arena
‘Een nieuwe relatie, een belangrijke vergadering, ons creatieve proces, of een moeilijk gesprek met een familielid.
De arena betreden en bereid zijn onze nek uit te steken. In plaats van aan de zijlijn te blijven zitten en kritiek en adviezen te spuien, moeten we betrokkenheid tonen en onszelf laten zien. Dat is kwetsbaarheid. En dat vraagt moed.’ (Brown, 2013, 11-12)

In ieder contact speelt deze Geweldloze Communicatie ABC
Houd het klein, in het hier en nu. En als je het even niet weet: proef eerst! Misschien heb je even ruimte nodig om te antwoorden.

A. Wat neem ik zintuiglijk waar? Wat zie, ruik, hoor, proef, voel ik?
Herken ik ook de valkuilen, zoals een interpretatie? Een interpretatie wordt veelal gevolgd door oordeel: het denken in ‘goed’ of ‘fout’.

B. Wat kan de kwaliteit van mijn leven verbeteren?
Ik neem de regie over mijn verbale en non-verbale reactie door verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik waarneem, voel en nodig heb - mijn behoefte

De basisbehoeften:
Uniciteit, authenticiteit, autonomie en zelfexpressie
Emotioneel, acceptatie, ruimte, bijdragen
Fysiek, beweging, voedsel
Spirituele verbondenheid, eenheid, betekenis
Spel, plezier maken en humor
Vieren van het leven en Rouwen om verlies

Een valkuil bij behoeften is een ander verantwoordelijk maken
De wijze waarop wij een behoefte vervullen wordt een strategie genoemd. Het onderscheid herkennen tussen behoefte en strategie helpt om verantwoordelijkheid te nemen en houden voor de eigen behoeften. Waar behoeften universeel zijn, zijn strategieën individueel. Conflicten ontstaan en bestaan volgens de methode over strategieën, niet over behoeften. Een andere valkuil is een ander verantwoordelijk maken voor onze behoeften, wat gepaard gaat met angst, schuld, schaamte, boosheid en verwarring.

C. Leer dit eerlijk te uiten
Zonder vorm van kritiek, oordeel. Achter elke uiting, hoe pijnlijk ook, een mens zit met een onvervulde behoefte. 

(Bron: vrij naar Authenta)