Het boek gaat in op de GC-methode van Rosenberg en parallelle visies in het kader van transformatie naar Emotionele Volwassenheid.
Deel  1.   The Roadtrip Back Home. Een menselijke wereld door Geweldloze- of Verbindende Communicatie (GC)
Deel  2.  Waarom Geweldloze Communicatie verstevigen met kennis en training van het menselijke brein?   
Deel  3.   Hoe werkt GC verstevigd door de moderne psychologie en kennis en training van ons brein?
Deel  4.   Hoe werkt het GC verstevigd met de oude menselijke tradities tot de 21e eeuw en wat wisten ze toen over ons brein?   
Deel  5.   Waarom GC verstevigen met Biografisch Werken met het unieke levensverhaal?   
Deel  6.   Wat zijn de overzichten van parallelle inzichten?

  • Overzicht van overeenkomsten en verschillen van de behandelde visies gericht op de vijf stappen en hun valkuilen
  • Basistraining en overzicht van vervolgtrainingen in het kader van twee jaar kwalitatief onderzoek naar de vraag: hoe wordt de versteviging van de moderne psychologie ervaren?
  • Het aanbod aan individuele trainingen van vijf sessies gebeurt in de Praktijk voor het geweldloos gesprek in Leiden.

Prognose publicatie: winter 2020

Werk in uitvoering!
Het schrijfwerk is afgerond. De afronding zit op eindredactiewerk samen met mijn schrijfcoach Hedwig van Lier.
De prognose was om september te beginnen met het aanbieden van de basistraining. De afronding van de eindredactie en het publicabel maken het boek neemt nog enkele maanden in beslag. Ook is er een werkboek in de maak, dat als ondersteuning zal dienen in de individuele Basistraining in 5 sessies. Het boek beoogt een professioneel stuk te zijn, gebaseerd op in eerste instantie een niet wetenschappelijke visie: Geweldloze Communicatie. Met de respondenten zal een enquêteformulier worden doorgenomen aan het begin en aan het einde van de vijf individuele sessies. De Enquête is gericht op een bijdrage leveren aan versteviging aan de effectiviteit van het Geweldloze Communicatiemodel van Rosenberg. Via mijn website zal ik regelmatig posten hoe het met de voorgang van de publicatie en het starten van de trainingen gaat.

Prognose: vanaf november 2020 bied ik een Basistraining aan
In verband met het publiceren van mijn eerste boek ‘Geweldloze Communicatie verstevigd door kennis en training van het brein’, zijn er nog enkele maanden te gaan om de individuele Basistraining aan te bieden.

‘Elke vorm van kritiek, elk oordeel, elke ‘diagnose’ of uiting van woede is in feite de tragische uiting van een onvervulde behoefte.’
M. Rosenberg

Welk probleem kan met de training worden opgelost?
Contact en communicatie vinden we als volwassene allemaal heel erg belangrijk. Communicatie is een manier van verbinding maken. Meer dan ooit wordt taal daarvoor gebruikt. Er zijn redenen waarom communicatie stroef verloopt, zowel bij de zender als de ontvanger. Soms kan de ander iets zeggen of doen wat ons doet denken aan een onveilige situatie uit het verleden, onze jeugd bijvoorbeeld, zonder dat we ons dat beseffen. Ons brein is zo ingericht dat het aanslaat bij gemeend gevaar en dat beïnvloedt de manier waarop we waarnemen. We reageren dan niet altijd even effectief.

Met deze training worden handreikingen geboden om op een oprechte manier te communiceren

  • Het leert je het Geweldloze Communicatie Model toepassen met als focus: zintuiglijk waarnemen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen) en de valkuilen transformeren: interpreteren en oordelen.
  • Het leert je aandacht te hebben voor het menselijke brein en de amygdala-gijzeling (vechten, vluchten en bevriezen), want deze slaat vanuit triggers van het onbewuste deel van onze psyche toe.
  • De laatste 20-30 jaar is er meer bekend geworden over: zintuiglijk waarnemen, gevoelens, behoeften en verzoeken en de valkuilen. Dit zijn handreikingen om deze stappen steviger toe te passen.
  • De training gaat in op oprecht spreken en echt luisteren.
  • De training gaat in op transformatie naar de staat Emotionele Volwassenheid of Bevrijding. Dit gaat gepaard met transformatie van angst, schaamte, schuld, boosheid, verwarring en pijn (emotioneel en fysiek) en lijden. En met het cultiveren van: vrede, vervulling, plezier, geluk en genieten.


Wat is het resultaat van de training?
Aan het eind van de training heb je de sleutel in handen waarmee je echt contact met kunt maken en de verbinding oprecht kunt aangaan.