Titel: Geweldloze Communicatie: een methode voor dagelijks contact?
Een boek wat in gaat op het gedachtegoed en de methode van Marshall Rosenberg en parallelle visies uit de dieptepsychologie en de neuropsychologische mindfulness in het kader van transformatie naar Emotionele Volwassenheid of Bevrijding. Prognose publicatie: Eind 2020

Werkboeken, Individuele Trainingen met enquêteformulier
In de nog uit te brengen Werkboeken krijgen Respondenten theorie en oefeningen aangeboden om het Geweldloze Communicatiemodel met aandacht en gericht op effectiviteit toe te passen en te toetsen als methode voor dagelijks contact. Het boek beoogd een professioneel stuk te zijn, gebaseerd op in eerste instantie een niet wetenschappelijke visie: Geweldloze Communicatie. Met de Respondenten zal een Enquêteformulier worden doorgenomen aan het begin en aan het einde van de Vijf individuele sessies. De Enquête is gericht op een bijdrage leveren aan de effectiviteit van het Geweldloze Communicatiemodel van
M. Rosenberg. Publicatie Werkboeken: 2020

Het Geweldloze Communicatiemodel gecombineerd met de Psychologie en Mindfulness
Het communicatiemodel van Marshall Rosenberg is een visie die op logica is gestoeld en toch nooit als volwaardig wetenschappelijke methode is erkend. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat Rosenberg sterk leunt op boeddhistische kennis, wat gemakkelijk als religieus en pseudowetenschappelijk geneuzel wordt weggezet. Dit boek besteedt veel aandacht aan het gedachtegoed van Marshall Rosenberg en vergelijkt het met bestaande visies uit de psychologie en mindfulness. En ook op de metafysica en de holistische leer. Het boek heeft een hoofdvraag en deelvragen, een aantal kernthema’s en gaat in op de belangrijke verbanden daartussen. ‘De religies hebben vensters om elkaar te zien, maar ze hebben nog geen deuren, waardoor ze naar elkaar toe kunnen komen.’
Martin Buber In de verschillende hoofdstukken van het Praktijkonderzoeksboek wordt onderzocht of Marshall Rosenberg erin is geslaagd om naast vensters ook deuren aan te brengen in de doorkijk van de verschillende visies.
Het zwaartepunt in vergelijkingen zit in dit literatuuronderzoek tussen Geweldloze Communicatie, 2006, en de psychologie Ogden&Fisher, 2017 en Jensons Primaltherapie, 1998, en aandacht voor Schadelijke hechtings- en opvoedingsmethoden volgens Alice Miller. Het boek heeft zes inhoudelijke hoofdstukken die ingaan op parallelle visies uit de psychologie en mindfulness. Aangevuld met metafysische- of holistische visies. Het boek heeft kernthema’s en gaat in op de belangrijke verbanden daartussen.


Dit zijn de hoofdstukken die in essentie ingaan op toepassing van het Geweldloze Communicatie Model
Hoofdstuk 1.
Geweldloze communicatie gecombineerd met de dieptepsychologie van Freud e.a. en neuropsychologische mindfulness
Hoofdstuk 2. Geweldloze Communicatie gecombineerd met Primaltherapie van Jean Jenson en parallelle psychologische visies
Hoofdstuk 3. Geweldloze communicatie en parallelle visies volgens de levenslooppsychologie van E. Erikson 
Hoofdstuk 4. Geweldloze communicatie gecombineerd met het Paleolithicum, de Axiale Periode en het Sjamanisme
Hoofdstuk 5. Geweldloze Communicatie gecombineerd met het Tibbetaans Boeddhisme
Hoofdstuk 6. Geweldloze Communicatie en parallellen met neuropsychologische mindfulness en met hogere waarden of deugden talen
Hoofdstuk 7. De Balans opmaken van de parallelle visies. De overeenkomsten en de verschillen.


Wat is de hoofdvraag?
Is de beoefening van het Vijf stappenmodel van Geweldloze Communicatie, met als eerste stap Zintuiglijk Waarnemen en het transformeren van de valkuilen effectief gecombineerd met de dieptepsychologie van Freud e.a. en de neuropsychologische mindfulness? Met aandacht voor de werking van  het menselijke brein en het knooppunt van de amygdala (vechten, vluchten en bevriezen)? Ja.
Zonder beperkt.

En vanwege het Oosterse karakter kan de geweldloosheidsterminologie door oost-west parallellen visies verder worden verduidelijkt, voelbaar worden gemaakt? Ja.