Basistraining: Geweldloze Communicatie verstevigd door de moderne psychologie en de neuropsychologische mindfulness
Met deze basistraining worden handreikingen in kennis en training geboden om op een oprechte manier te communiceren. Het leert je dat onze taal doorspekt is met oordelend communiceren. Het gevolg daarvan is het contact bewust of onbewust wordt verbroken. Ook komen we gemakkelijk terecht in de spiraal van passief geweld, die gepaard gaat met angst, schaamte, schuld, boosheid en verwarring. Hoe moeilijk ook om te bevatten, juist in relaties waar top-dog, under-dog speelt, zoals ouders en kinderen en leidinggevenden speelt dit een belangrijke rol. Ook merk ik dat volwassenen, zeker met (kleine) kinderen, weinig tijd hebben en tegelijkertijd wel de kennis van Geweldloze Communicatie willen hebben om met hun partner en kind(eren) wezenlijk contact te ervaren.

Een online of offline individuele Basistraining in Geweldloze Communicatie is dan een effectieve oplossing
In de individuele basistraining ga je aan de slag met jouw werkvraag in contact en communicatie. Er is alle ruimte om vragen te stellen, te sparren met de trainer.
Aan het eind van de training heb je de sleutel in handen waarmee je verbinding oprecht kunt aangaan.

Waarom communiceren vanuit de kernwaarden: geweldloosheid en (zelf)mededogen en eigenheid?
Hoewel we onze wijze van communiceren misschien niet als gewelddadig ervaren, zijn onze woorden vaak kwetsend en pijnlijk voor anderen of voor onszelf. Geweldloosheid vanuit de oude tradities betekent onszelf en de ander in communicatie en gedrag geen bewuste schade berokkenen. Rosenberg gaat in een Westerse subcultuur verder op de spirituele visie van geweldloosheid. Zijn werk heeft diepgang en eenvoud. In Geweldloze Communicatie wordt geweldloosheid om te verwijzen naar ons natuurlijk vermogen tot mededogen wanneer geweld niet langer het hart beheerst. Eigenheid, authenticiteit en autonomie zijn onderdeel van de stap 3 van het Geweldloze Communicatie Model. Dat vraagt bewustzijn om dit te cultiveren. De GC-methode gaat hierop in.

Geweldloze communicatie, stap voor stap
Rosenberg ontwikkelde het Geweldloze Communicatie Model waarmee we ons die taal stap voor stap eigen kunnen maken. Hij merkt ook op dat we al meer dan 2000 jaar wereldwijd een oordelende taal spreken. Daarom is het belangrijk ons bewust te zijn van het onderscheid om de tegenpool en de verschillende ideeën daarover helder in het vizier te hebben, die helder zijn verwoord door GC-mediator Liv Larsson.

Geweld binnen Geweldloze Communicatie (een spirituele visie)
Het idee van geweld als verlossing is vanuit geweldloosheid een fabel.

Geweld in de dominantiecultuur (een materialistische visie)
In een systeem dat is gebaseerd op een ‘dominantiecultuur’ waarin ons van generatie op generatie bepaalde taal, communicatie en ideeën worden aangeleerd die bijdragen aan gewelddadigheid en het verheerlijken ervan is het bepaald noodzakelijk om bewust te kiezen voor kennis en training in geweldloosheid en mededogen.
(Liv Larsson, 2019)

Zijn wie je bent dat is geluk. Erasmus

Aanbod vervolgtrainingen
Als dat bij je resoneert, kun je dit na de Basistraining gaan combineren met een van de vervolgtrainingen. Hieronder vind je het aanbod van mogelijke vervolgtrainingen. We zijn allemaal uniek. Zoals onze vingerafdruk uniek is, is ons bewustzijn dat ook. Het ontmantelen van defensieve reacties, waardoor je uniciteit weer kan stromen, kan vanuit verschillende invalshoeken bij je resoneren. Zodat je regie ervaart in je leven, die van de bewuste ‘ja’ en ‘nee’. Dat je stevig vat heb op jouw thema’s in contact, communicatie en relaties. Een eeuwenoud begrip dat hierbij past is tot menselijke bloei te komen (Edaimonia). Een staat van innerlijk evenwicht die pijn en geluk omvat en waarin we zin- en betekenis ervaren in ons leven. Vanuit GC verstevigd met de moderne psychologie betekent het niet meer verdringen en ontkennen maar onze vroegkinderlijke trauma’s en hechtingsstijl te integreren.

Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan. Heling betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst. (anoniem)

Vervolgtraining 1. Geweldloze Communicatie verstevigd door Primaltherapie en IoPT
Het Geweldloze Communicatie Model trainen gecombineerd met parallelle visies uit Primaltherapie van Jean Jenson (1998) en samenhangende visies vanuit de moderne psychologie (Freud, Miller, Janov en Ruppert). GC en Primaltherapie van Jenson zijn vijf-stappenmethoden naar heling, waarbij het waarnemen en de valkuilen de eerste stap vormt. Beide methodes gaan in op transformatie van: angst, schaamte, schuld, boosheid en verwarring. En het cultiveren van vrede, vrijheid, geluk, ontspanning en plezier. Beide kennen een drie-fasen transformatie naar Emotionele Volwassenheid. Zowel Primaltherapie als de traumabiografie van Franz Ruppert bieden mogelijkheden vanuit de moderne psychologie op het vlak van biografisch werken, voor wie daar resonantie mee heeft. Identiteit georiënteerde Psychotrauma Therapie (IoPT) maakt met behulp van groepswerk of individueel het werken met vloerankers gebruik van het ‘opstellen van het verlangen’ in combinatie met de theorie van de meergenerationele psychotraumatologie. De methode is ook bekend onder de naam: traumaopstellingen of zelfontmoetingsopstellingen van Franz Ruppert. In de kennis ter versteviging die wordt aangeboden kan IoPT extra versteviging geven voor volwassenen met een traumatische jeugd die ze graag willen helen.  

Vervolgtraining 2. Geweldloze Communicatie en de levenslooppsychologie van E. Erikson 
Zowel Geweldloze Communicatie als de Levenslooppsychologie gaan in op de thema’s: eigenheid, angst, schaamte, schuld en geweld. We kunnen onze eigen levensloop bewust worden, met levenslijnen, thema’s en ritme. 

Vervolgtraining 4. Geweldloze Communicatie verstevigd door visies uit het Paleolithicum, de tribes, de Axiale Periode en de Sjamanistische weg van Verlichting
Het Geweldloze Communicatie Model trainen verstevigd door visies uit de menselijke geschiedenis, is geïnspireerd op oude getekende sporen, zoals grottekeningen en de eerste geschriften over geweldloosheid en mededogend uit de Axiale Periode.

Vervolgtraining 5. Geweldloze Communicatie met het Tibbetaans Boeddhisme
Geweldloze Communicatie verstevigd door de Tibetaanse psychologie en traditie, specifiek in de kernwaarden: geweldloosheid en mededogen en de valkuilen die aan de geweldskant zitten.

Vervolgtraining 6. Geweldloze Communicatie en parallellen met mindfulness voor chronische pijn en hogere waarden talen
Geweldloze Communicatie verstevigd door Mindfulness voor chronische pijn volgens Jon Kabat-Zinn en Vidyamala Burch.
Rosenberg en Burch bieden vijf-stappenmethoden met als eerste aandacht voor het waarnemen en de valkuilen. Aandacht voor de complexiteit van het brein en zenuwstelsel van de mens, wat ons onbewust doet lijden.  Geweldloze communicatie gaat in op hogere waarden, zoals harmonie en respect. Hogere waarden,
deugden of universele principes, kunnen verstevigd worden met methoden van Linda Kavalin-Popov en Stephen Covey.

Werkboek, individuele trainingen in vijf sessies met enquêteformulier
Bij de basistraining zit ook een werkboek. In het werkboek krijgen cliënten theorie en oefeningen aangeboden om het vijf-stappenmodel toe te passen als methode voor dagelijks contact.