De Zwarte Lichten Astrologie (ZLA)
De Zwarte Lichten Astrologie is een jonge loot aan het astrologisch firmament. Ze is voortgekomen uit een voortschrijdend inzicht dat wij als mens niet alleen op aarde leven om ons in uiterlijke zin te ontwikkelen via gezin, opleidingen en werksituaties, maar dat er voor elk individu ook een geestelijk-spiritueel doel is op Aarde. Deze vorm van Astrologie gaat er van uit dat elk mens een bezield Bewustzijnswezen is met een eeuwige unieke nucleus en dat deze Bewustzijnsziel informatie bevat over de Geestelijke- en Spirituele route in deze incarnatie en wat zich door de loop van het leven heen wil ontvouwen. Het begrip Ziel past nog maar marginaal in ons westerse materiële denken. Want sinds Newton en Descartes leven wij in de veronderstelling dat wij in een puur materieel Universum leven, welke uitsluitend bestaat uit waarneembare, empirisch te bewijzen vormen. En elk vorm in die visie is opgebouwd uit atomen en het atoom is ondeelbaar. Vandaar dat wij denken dat alleen wat onze zintuigen kunnen zien de enige realiteit is. Dat wordt ons al een 4-tal eeuwen lang, dag in, dag uit via onderwijs en media duidelijk gemaakt en collectief denken wij dus ook dat dat zo is. Vrijwel niemand zal dit ontkennen. Echter, Oosterse contemplatieve stromingen en Shamanistische culturen stellen al eeuwenlang dat er achter de zintuiglijke werkelijkheid een andere, dieper gelegen dimensie is, die eeuwig is en louter Bewustzijn is. Dit wordt in het Hindoeïsme: Brahman genoemd, in het Boeddhisme Sunyata en in het westen door Lynn MacTaggert 'het Veld'. Het bestaan hiervan werd in het begin van de vorige eeuw op een wetenschappelijke manier aangetoond door de Quantumwetenschappen, die door de onstuimige ontwikkelingen in de techniek en de wiskunde bewezen heeft dat het atoom wel degelijk deelbaar was en dat er achter de materieel-waarneembare werkelijkheid een andere, sub-atomaire werkelijkheid ligt van waaruit alle bezielde levende vormen worden gecreëerd: dus ook wij mensen. En elke bezielde vorm draagt informatie in zich - wat het spirituele DNA kan worden genoemd - over Doel en Ontwikkeling. Met andere woorden: wij komen dus niet blanco op aarde maar dragen op Zielsniveau Bewustzijn bij ons over onze levensdoelen en dit Bewustzijn drukt zich in de Zwarte Lichtenhoroscoop uit in de Zwarte Maan, de Zwarte Zon en de Noordermaansknoop. Zwart, omdat deze Bewustzijnsdimensies op geen enkele manier waarneembaar zijn want Bewustzijn kent geen vorm.

De Zwarte Maan, de Zwarte Zon en de Noodermaansknoop
De Zwarte Maan staat voor Bewustzijn wat we uit ervaringen uit vorige leven hebben meegenomen naar dit leven en wat zich wil ontwikkelen naar hoger Bewustzijnsniveau. Het is het gebied van de Gave. Dit is spiritueel bewustzijn, een Weten van de Ziel, Intuïtie: een direct Weten. De Zwarte Zon staat voor een Bewustzijnsverbinding met het Veld waar aardse normen en waarden in wezen geen invloed op kunnen uitoefenen en waar iemand dus als een onbevangen kind in staat. In die thematiek wordt Inspiratie gezocht. De Noordermaansknoop is het spirituele kader waarbinnen het leven zich afspeelt en wat richting geeft aan al onze ervaringen. Het staat voor onze Levensopdracht, een Bewustzijnsontwikkeling waarvan de inhoud zich langzaam van binnenuit in het leven ontvouwt en wat zich wil manifesteren. En aangezien de thematiek van de Noordermaansknoop zich vanuit onze Ziel ontwikkelt, ontstaat er langzaam een constant gevoel van Inspiratie, Geluk en Vreugde in ons leven. De plaatsing van de lichten in de huizen en de dierenriemtekens in de horoscoop geven daarbij inzicht in de spirituele Weg van een mens. Deze drie spirituele essenties in ons zoeken in de loop van het leven via geestelijke -en gevoelsontwikkelingen naar integratie en op zeker moment, bij de Tweede Progressieve Nieuwe Maan, dit is een fundamenteel omslagpunt in ons leven welke voor iedereen uniek is qua leeftijd, kan deze integratie zich doorzetten en vanaf die periode kunnen we vormgeven aan onze Levensopdracht.

De planeet Pluto
Deze integratie verloopt niet vanzelfsprekend. De ontwikkeling en de mogelijkheden van de Zwarte Lichten zijn sterk afhankelijk van hoe iemand met de essentie van de planeet Pluto omgaat. Pluto staat voor een Zielsthematiek wat zich van leven tot leven herhaalt zodat in die thematiek enerzijds een groot Bewustzijn zit en anderzijds zit er Karma op en dat drukt zich vaak uit in een irrationele angst die er al zat toen iemand geboren werd. Het Universum creëert periodes in het leven waarin deze Zielsangst merkbaarder wordt met de bedoeling om door de angst heen te transformeren middels de paradox: doen wat eng is om te doen. In de horoscoop is waarneembaar wanneer zich dit in iemands leven manifesteert maar niet is waarneembaar of iemand die paradox ook werkelijk durft te pakken. Pluto staat voor de Kosmische Wil en aangezien deze planeet ten nauwste verbonden is met de Zwarte Lichten, zal de inhoud zich verder kunnen ontvouwen als iemand die Zielsangst verwerkt of transformeert en des te meer Zingeving kan ontstaan.