In de horoscoopduiding kijk ik naar de bewustzijnsthema's die uitdrukking geven aan iemands Zingevingspad of Spirituele Doel in dit leven en de dynamiek die daarbij past. Bijvoorbeeld kijk ik naar de vraag wat je echte Gave is. En kijk ik naar wat het nieuwe in dit leven is wat zich aan Bewustzijn wil ontwikkelen.
En wat is precies die Zielsangst? Wanneer kunnen er doorbraken komen?
Naast het duiden van de geboortehoroscoop is het ook mogelijk om een jaarhoroscoop te laten duiden. In het licht van de geboortehoroscoop kunt U dan horen welke spirituele ontwikkelingen in dàt betreffende jaar zich zullen voordoen. Ook kunnen er relatiehoroscopen geduid worden. Door een bepaalde techniek worden de twee individuele horoscopen in elkaar geschoven waardoor er een derde horoscoop ontstaat: de relatie horoscoop. Daarin is zichtbaar wat de specifieke thema's zijn die bij de relatie horen. Als daar bewuste aandacht aan wordt besteed dan verdiept de relatie zich. Tenslotte kunt U ook de horoscoop van Uw kind laten duiden. Daarin is zichtbaar wat het Pad van Uw kind zal zijn zodat U hier in de opvoeding op kunt anticiperen.