Kennis en training van het Geweldloze Communicatie Model gecombineerd met psychologie en mindfulness
Nu meer dan ooit wordt taal gebruikt om elkaar te beïnvloeden, te motiveren en te sturen. Daarnaast vindt communicatie niet alleen plaats met woorden.
Er zijn allerlei factoren die hierin een rol spelen wanneer contact stroef verloopt, zowel bij de verzender als de ontvanger.
Voor mensen die willen leren doorgronden hoe innerlijke processen invloed uitoefenen op communicatie, bied ik als trainer en onderzoeker naar het Geweldloze Communicatie Model een training aan in het kader van een praktijk onderzoek.
In 5 individuele sessies wordt ingegaan op Transformatie door Geweldloze Communicatie gecombineerd met de westerse psychologie en mindfulness. 
Onder begeleiding van mij, Tara Bartelsman, als je trainer en persoonlijk Geweldloze Coach word je door de 5 sessies geleid met als doel om de regie te krijgen over jouw eigen verbale en non-verbale communicatie.

De zeven lessen die tijdens de basistraining aan bod komen

  1. Het ontwikkelen van een heldere intentie van geweldloosheid en mededogen
  2. Herkennen van je eigen stem van vrede* en je stem van oorlog**, en leren deze aan te wenden en om te buigen
  3. Het cultiveren van zelfmededogen, vrijheid, vrede door middel van geweldloosheid
  4. De invloed van zintuiglijk waarnemen en de valkuilen die horen bij interpretatie en oordelen
  5. Onderscheid leren inzien van aanleidingen, oorzaken en gevolgen van communicatie uitingen
  6. Geweldloze Communicatie in de praktijk brengen
  7. Onvoorwaardelijke innerlijke vriendschap sluiten


*  Wat is de stem van vrede?
Als je de stem van vrede gebruikt in je communicatie, ben je in staat om te spreken in de taal van geweldloosheid. Je richt geen bewuste schade aan, niet naar jezelf toe noch aan een ander. Je uit je mededogend, vanuit het hart.
In de leer van Marshall Rosenberg is dit de taal die spreekt tot mensen van vlees en bloed, mensen die deze taal kunnen cultiveren.
Het Geweldloze Communicatie Model  gaat in essentie hierom.


** Wat is de stem van oorlog?
Wie spreekt met de stem van oorlog gebruikt retoriek die doorspekt is met oordelen, kleineringen, beschuldigingen en verwijten. Het is een taal die manipuleert en uit elkaar drijft. Een taal die mensen kunnen transformeren.
‘Passief geweld is de oorzaak van al het fysieke geweld op de aarde’, is wat Gandhi de wereldgemeenschap indringend duidelijk wilde maken. 


Geweldloze Communicatie, of Non-Violent Communication (NVC), is een methode die verwant is aan de traditie van geweldloosheid
‘De Geweldloze Communicatie methode is niet primair gericht op fysiek geweld, maar op het geweld dat in taal en onze manieren van communiceren verborgen zit. Dit is een vorm die vaak minder direct te herkennen is als geweld, maar net zo schadelijk (of schadelijker) kan zijn en bovendien de kiem kan leggen voor fysiek geweld.’ (Bakker, 2014)
Geweldloze Communicatie draait om empathie, je kunnen invoelen, inleven. In de ander, maar ook – en vooral – in jezelf. (Rosenberg, 2006)