Taal, communicatie, luisteren en spreken: dat is wat we allemaal doen en lijkt zo vanzelf ‘sprekend’.
Dat klopt, alleen bij de vraag: hoe communiceren we, hoe luisteren we, daar staan we niet echt bij stil. Daardoor kunnen we soms ook niet begrijpen waarom we ons niet gehoord of niet begrepen voelen of niet snappen waarom we niet goed overkomen. Of we raken in conflicten verzeild en voelen ons afgewezen en eenzaam.
Bijvoorbeeld doordat er in ons taalgebruik vaak oordelen zitten of doordat we ons niet echt aansluiten bij wat de ander werkelijk zegt. Of dat we interpreteren,
zoals: ‘hij of zij zal wel …’.  In relaties met onze geliefde en kinderen, met collega’s en vrienden, is het fijn en dienstbaar om te weten hoe communicatie zò ingezet kan worden, dat daardoor begrip, nabijheid en erkenning kan ontstaan. Daardoor creëren we ruimte in onze innerlijke wereld en kunnen er in ons privéleven en in ons werk inspirerende ontmoetingen ontstaan.

Geweldloze Communicatie (GC) verstevigd met de moderne psychologie
Geweldloze Communicatie verstevigd specifiek door die psychologie die ingaat op vroegkinderlijke trauma en hechtingsdynamieken met primaire verzorgers.
Zoals Tessa Roseboom schrijft: ‘In de eerste duizend dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven.’ Maar onze hechtingsstijl stopt niet als we opgroeien. We dragen het innerlijk mee, in hoe we met onszelf en met onze partner en kind(eren) omgaan. En daar blijft het niet bij. Onze onbewuste en nog niet verwerkte hechtingsstijl speelt ook in opleidings- en werkrelaties.
In veel relaties spelen dynamieken van top-dog en under-dog: ongelijkwaardigheid en machtsmisbruik. Wanneer we deze eerste imprints, die we in onze binnenwereld en in de buitenwereld blijven herbeleven door triggers, bewust worden, kan het helingswerk beginnen.

Metafoor van de ijsberg  
Omdat woorden vaak tekort schieten om onze innerlijke levens te beschrijven, maken we vaak gebruik van metaforen.
‘De ijsberg’ die bovenaan deze pagina is afgebeeld, is zo’n metafoor die ons helpt om de gesplitste psyche te beschrijven, in een bewust deel (5%) en een onbewust deel (95%). Dit maakt duidelijk dat veel van onze communicatie onbewust is. Geweldloze Communicatie (GC) in de vorm zoals ik die ontwikkeld heb en aanbied, geeft je daar inzicht in èn leert je ook hoe je dit op een vriendelijke, ontspannen en inspirerende manier in je dagelijkse leven kunt integreren en toepassen. Je zult verbaasd zijn te ontdekken hoe onbewust onze opvoeding en het sociale verkeer invloed uitoefenen op hoe we luisteren en spreken en waar de valkuilen zitten. Vandaar dat het ontdekken en ervaren van psychische patronen, die een heldere communicatie in de weg zitten,
via bepaalde therapeutische interventies onderdeel uitmaken van dit aanbod.


Belangstelling? Bel 071-7370332 of mail naar
info@tarabartelsman.nl, dan praat ik graag met je verder
Mocht het je aanspreken om te onderzoeken waar jouw kracht en valkuilen liggen in communicatie en hoe je dit verder kunt verstevigen en integreren, dan ben je mij aan het juist adres. Je kunt mij bellen op mijn avondspreekuur op maandagavond: van 19:00-20:00 uur. Of mij mailen: info@tarabartelsman.nl